مدیرعامل عمران شهر جدید امیرکبیر در گفت‌وگو با «چهره سال97»:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
به گفته مدیرعامل عمران شهر جدید امیرکبیر(استان مرکزی)، زمینه‌سازی براي حضور بيشتر مردم در سطح محلات شهر جهت تعاملات انساني مهم است، شهر و محله بدون عامل انسان مفهوم ندارد بنابراین وقتي از شهر صحبت می‌شود منظور تعاملات انساني است. اقدام با مردم علاوه بر احساس تعلق آن‌ها به شهر و محله خود زمینه‌ساز خاطره سازي و ایجاد حافظه تاريخي براي اهالی می‌شود.
فرامرز طهماسبی معتقد است هرچه مردم بيشتر مشاركت داشته باشند خاطره‌ها بيشتر هويت شهر و مقدم نيز کامل‌تر. علاوه بر این ساكنان نسبت به ساخت‌وسازها حساس‌اند و اجازه نمی‌دهند هر بنايي در شهر ساخته شود. با مردم از این راه می‌تواند ابزارهاي هویت‌ساز در شهر جديد به وجود آورد.

متن زیر ماحصل گفت گوی «چهره سال 97» با فرامرز طهماسبی مدیرعامل عمران شهر جدید امیرکبیر است.

پروژه‌های مشارکتی چقدر در توسعه شهرهای جدید مؤثر هستند؟

١. با توجه به كاهش منابع درآمدي شرکت‌ها و ركود حاكم بر زمين و مسکن استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت مادي و معنوی بخش خصوصي ازجمله راهكارهاي مهم توسعه شهری است.

۲- همچنین اعتماد به بخش خصوصی ایجاد تعلق و هویت می‌کند.

۳- استفاده بهینه از منابع شرکت‌ها با مشارکت با بخش خصوصی ممکن خواهد شد.

برای جذب سرمایه‌گذاری چه اقداماتی انجام‌شده است؟

۱- معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طرق گوناگون در استان و کشور

۲- تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی

۳- پائین آوردن ریسک برای سرمایه‌گذاران

۳- فراهم کردن زمینه سودآوری بیشتر برای سرمایه‌گذاران

۴- حذف موانع بروکراسی و دست و پاگیر برای سرمایه گداران

برای اینکه شهر جدید به شهری پیاده محور تبدیل شود چه فعالیت‌هایی انجام‌شده است؟

۱. احداث واحدهاي مسكن در شهر جدید اميركبير با رويكرد محله سازي انجام‌شده و کلیه کاربری‌های خدماتي در مقياس محله با شعاع دسترسي مناسب و اولویت پياده احداث‌شده‌اند پیش‌بینی جاده سلامت در تپه قاش سبز.

توسعه حمل‌ونقل عمومی و توجه به ریل پایه بود شهر چه تأثیری در جمعیت‌پذیری شهر دارد؟

توسعه حمل‌ونقل عمومي همواره از مهم‌ترین درخواست‌های مردم و ساکنین به لحاظ كاهش هزينه ایاب‌وذهاب، سهولت رفت‌وآمد، امنيت سفر و کاهش زمان سفر ازجمله اثرات مستقيم آن محسوب می‌شود، از دیگر مزاياي آن به تشويق سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری نيز منجر خواهد شد.

هوشمند سازی چقدر می‌تواند در رشد و توسعه شهر مؤثر باشد و نیازمند چه اقداماتی است؟

ازجمله مزاياي رشد هوشمند

كاهش گازهاي گلخانه‌ای

كاهش هزینه‌های انرژي

ارتقاء سلامت عمومي

ارتقا كيفيت زندگي

حفظ فضاهاي سبز و باز

تمام موارد مذكور می‌تواند با اقداماتی همچون موارد زیر تحقق يابد:

١. اختلاط کاربری‌های

٢. محلات قابل پیاده‌روی

٣. طراحي گزینه‌های متنوع حمل‌ونقل.

مردم چگونه می‌توانند در ایجاد هویت شهر مشارکت داشته باشند؟

مشاركت مردم در توسعه شهر از همان بدو طراحي فضاهاي شهري گام اول احساس تعلق به شهر و تعامل مردم با محيط پيرامون است. فرهنگ مردم مهم‌ترین منبع هويت يك شهر است افراد و گروه‌ها بافرهنگ خاص خود هويت دارند و از این طريق در ميان ديگران امكان متمايز بودن و هویت‌یابی را فراهم می‌کند. زمینه‌سازی براي حضور بيشتر مردم در سطح محلات شهر جهت تعاملات انساني مهم است، شهر و محله بدون عامل انسان مفهوم ندارد بنابراین وقتي از شهر صحبت می‌شود منظور تعاملات انساني است. اقدام با مردم علاوه بر احساس تعلق آن‌ها به شهر و محله خود زمینه‌ساز خاطره سازي و ایجاد حافظه تاريخي براي اهالی می‌شود، هرچه مردم بيشتر مشاركت داشته باشند خاطره‌ها بيشتر هويت شهر و مقدم نيز کامل‌تر. علاوه بر این ساكنين نسبت به ساخت‌وسازها حساس‌اند و اجازه نمی‌دهند هر بنايي در شهر ساخته شود. با مردم از این راه می‌تواند ابزارهاي هویت‌ساز در شهر جديد به وجود آورد.

 شایان ذکر است، برای ششمین دوره پیاپی، انتخابات چهره سال 97 راه و ساختمان کشور برای گزینش مدیران و پروژههای برتر، در شش گروه مدیران وزارت راه و شهرسازی، شهرداران، شهرداران مناطق 22 گانه تهران، شرکت عمران شهرهای جدید، ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان‌های نظام ‌مهندسی ساختمان برگزار میشود.