مدیران وزارت راه و شهرسازی 1397

 
محمد جعفر عليزاده
محمد جعفر عليزادهمعاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی
کد ثبت رای : 401
خير اله خادمي
خير اله خادميمعاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل
کد ثبت رای : 405
علی عابدزاده
علی عابدزادهمعاون وزيرورئيس سازمان هواپيمايی كشوری
کد ثبت رای : 409
احمد خرم
احمد خرموزیر اسبق راه و ترابری
کد ثبت رای : 413
مازیار حسینی
مازیار حسینیمعاون مسكن و ساختمان
کد ثبت رای : 417
 داود پرهيزكار
داود پرهيزكارمعاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور
کد ثبت رای : 421
حامد مظاهریان
حامد مظاهریانمعاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 425
 فرزانه صادق‌مالواجرد
فرزانه صادق‌مالواجردمعاون معماري و شهرسازي
کد ثبت رای : 402
سعيد محمدزاده
سعيد محمدزادهمعاون وزير و مديرعامل شركت راه آهن ج.ا.ا.
کد ثبت رای : 406
شهرام آدم نژاد
شهرام آدم نژادمعاون حمل و نقل - رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 410
علی عبدالعلی زاده
علی عبدالعلی زادهوزیر اسبق مسکن و شهرسازی
کد ثبت رای : 414
 رحمت الله مه آبادی
رحمت الله مه آبادیمدير عامل شركت فرودگاههای كشور
کد ثبت رای : 418
رضا حسينی
رضا حسينیمديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك
کد ثبت رای : 422
هوشنگ عشایری
هوشنگ عشایریمدیر عامل سابق شرکت باز آفرینی شهری ایران
کد ثبت رای : 426
حبيب اله طاهرخاني
حبيب اله طاهرخانيمعاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد
کد ثبت رای : 403
محمد راستاد
محمد راستادمعاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی
کد ثبت رای : 407
عباس احمد آخوندی
عباس احمد آخوندیوزیر سابق راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 411
محمد اسلامی
محمد اسلامیوزیر راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 415
محمد شكرچی زاده
محمد شكرچی زادهریيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی
کد ثبت رای : 419
فرزانه شرفبافي
فرزانه شرفبافيمدير عامل شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران
کد ثبت رای : 423
علی نبیان
علی نبیانمعاون وزیر و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن
کد ثبت رای : 404
 عبدالهاشم حسن نيا
عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
کد ثبت رای : 408
اکبر ترکان
اکبر ترکانوزیر اسبق راه و ترابری
کد ثبت رای : 412
علی نیکزاد
علی نیکزادوزیر اسبق راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 416
محمد پژمان
محمد پژمانمعاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
کد ثبت رای : 420
محمد سعید ایزدی
محمد سعید ایزدی معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی
کد ثبت رای : 424

نمایش زنده نتایج :