کاندیدا عمران شهرهای جدید 1397

 
استان تهران-شهر پرند
کد ثبت رای : 251
استان اصفهان-شهر جدید بهارستان
کد ثبت رای : 255
استان آذربایجان شرقی- شهر جدید سهند
کد ثبت رای : 259
استان بوشهر - شهر جدید عالیشهر
کد ثبت رای : 263
استان هرمزگان - شهر جدید علوی
کد ثبت رای : 267
استان تهران -شهر جدید پردیس
کد ثبت رای : 252
استان اصفهان - شهر جدید فولاد شهر
کد ثبت رای : 256
استان خراسان رضوی - شهر جدید بینالود
کد ثبت رای : 260
استان خوزستان - شهر جدید رامین
کد ثبت رای : 264
استان تهران- شهر جدید اندیشه
کد ثبت رای : 253
استان اصفهان - شهر جدید مجلسی
کد ثبت رای : 257
استان خراسان رضوی - شهر جدید گلبهار
کد ثبت رای : 261
استان خوزستان - شهر جدید شیرین شهر
کد ثبت رای : 265
استان البرز-شهر جدید هشتگرد
کد ثبت رای : 254
استان فارس - شهر جدید صدرا
کد ثبت رای : 258
استان سیستان و بلوچستان - شهر جدید رامشار
کد ثبت رای : 262
استان مرکزی - شهر جدید امیرکبیر
کد ثبت رای : 266

نمایش زنده نتایج :