کاندیدا شهرداری های کشور 1397

 
مهدی فاتحی
مهدی فاتحیشهردار اراک
کد ثبت رای : 151
روح الله براتیان
روح الله براتیانشهردار بجنورد
کد ثبت رای : 159
حسین کاوه
حسین کاوهشهردارمرند
کد ثبت رای : 163
علی بهارمست
علی بهارمستشهردار رشت
کد ثبت رای :167
محمدناظم رضوی
محمدناظم رضویشهردار سمنان
کد ثبت رای : 171
حیدر اسکندرپور
حیدر اسکندرپورشهردار شیراز
کد ثبت رای : 175
سعید ابریشمی راد
سعید ابریشمی رادشهردار کاشان
کد ثبت رای : 179
نستهن مقدم
نستهن مقدمشهردار یاسوج
کد ثبت رای : 183
عبدالرضا دادبود
عبدالرضا دادبودشهردار گرگان
کد ثبت رای : 187
حمید لطف اللهیان
حمید لطف اللهیانشهردار اردبیل
کد ثبت رای : 152
منصور کتانباف
منصور کتانبافشهردار اهواز
کد ثبت رای : 156
عباس امینی زاده
عباس امینی زادهشهردار بندرعباس
کد ثبت رای : 160
عبدالقادر پربار
عبدالقادر پربارشهردار زاهدان
کد ثبت رای : 164
حشمت‌الله صیدی
حشمت‌الله صیدیشهردار سنندج
کد ثبت رای : 168
مسعود مختاری
مسعود مختاریشهردار قدس
کد ثبت رای : 172
علی اصغر کمالی زاده
علی اصغر کمالی زادهشهردار کرج
کد ثبت رای : 176
محمدرضا کلایی
محمدرضا کلاییشهردار مشهد
کد ثبت رای : 180
سید علی مشتاقیون
سید علی مشتاقیونشهردار یزد
کد ثبت رای : 184
محمد حضرت‌پور
محمد حضرت‌پورشهردار ارومیه
کد ثبت رای : 153
طالب صادقیان
طالب صادقیانشهردارایلام
کد ثبت رای : 157
سید نورالدین امیری
سید نورالدین امیریشهرداربوشهر
کد ثبت رای : 161
وحید رشیدی
وحید رشیدیشهردار خرم آباد
کد ثبت رای : 165
مسیح‌الله معصومی
مسیح‌الله معصومیشهردار زنجان
کد ثبت رای : 169
نورالله غلامیان دهکردی
نورالله غلامیان دهکردیشهردار شهرکرد
کد ثبت رای : 173
علی صفری
علی صفریشهردار قزوین
کد ثبت رای : 177
سیدمهران عالم‌زاده
سیدمهران عالم‌زادهشهردار کرمان
کد ثبت رای : 181
علی سلگی
علی سلگیشهردار ملارد
کد ثبت رای : 185
حسین طلا
حسین طلاشهردار اسلامشهر
کد ثبت رای : 154
مهدی کیانی امیری
مهدی کیانی امیریشهرداربابل
کد ثبت رای : 158
محمدعلی جاوید
محمدعلی جاویدشهرداربیرجند
کد ثبت رای : 162
مهدی عبوری
مهدی عبوریشهردار ساری
کد ثبت رای : 166
احسان درخشان نسب
احسان درخشان نسبشهردار شهریار
کد ثبت رای : 170
مرتضی سقائیان نژاد
مرتضی سقائیان نژادشهردار قم
کد ثبت رای : 174
سعید طلوعی
سعید طلوعیشهردار کرمانشاه
کد ثبت رای : 178
عباس صوفی
عباس صوفیشهردارهمدان
کد ثبت رای : 182
علی نجفی
علی نجفیشهردار نیشابور
کد ثبت رای : 186

نمایش زنده نتایج :