انتخابات چهره سال 98

انتخابات چهره سال 98 (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) که پیش‌تر قرار بود تا 15 بهمن‌ماه جاری ادامه یابد، در روز پنج شنبه دهم بهمن‌ماه با تصمیم هیئت اجرایی انتخابات و شورای سیاست‌گذاری مقرر شد در ساعت 12 ظهر شنبه، 12 بهمن‌ماه به پایان برسد.

برای تفکر در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند و در کجا می توان آن را جست و جو کرد؟ همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی که به او تعلق می گیرد موظف است وظیفه ای را انجام دهد و تکلیفی را عهده دار شود.

 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با تاکید بر ضروت اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: اجرای مبحث 22 می تواند حفاظت از سرمایه های ملی کشور و همچنین حفظ جان مردم را به دنبال داشته باشد.