چرا شهروندان باید در انتخابات چهره سال شرکت کنند؟! / شهروندمسئول ، مدیر پاسخگو و شهر آرمانی برآیند چهره سال

برای تفکر در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند و در کجا می توان آن را جست و جو کرد؟ همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی که به او تعلق می گیرد موظف است وظیفه ای را انجام دهد و تکلیفی را عهده دار شود. به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی و جامعه شناسان، حقوق شهروندی مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن زندگی می کنند. بنا بر این تعریف به طور واضح می توان گفت که شهروند مسئولیت پذیر عملکرد مسئولان را باید مورد مداقه قرار داده و نقش نظارتی داشته باشد.

برگزاری سالانه انتخابات چهره سال‌(مدیریت شهری، عمران و ساختمان) توسط بخش خصوصی هم اقدامی است در جهت تاکید بر نقش شهروندی شهر نشینان. در واقع شهروندان در چنین بزنگاه هایی باید وارد عمل شوند و با انتخاب خود در آینده شهر سهیم شوند. این امر علاوه بر اینکه همبستگی اجتماعی میان شهروندان را به دنبال دارد، باعث خواهد شد تا نهادهای مسئول همچون شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی، ادارات راه و شهرسازی، راهداری ها، شهرهای جدید، مناطق آزاد و ... بیش از پیش حضور یک نهاد نظارتی بزرگ را احساس کنند و طبیعی است که برای جلب رضایت جامعه هدف در عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی، گام‌های مثبت و ارزنده‌تری بردارند و این زمینه‌ساز آینده‌ای روشن‌تر برای شهر و شهروندان خواهد شد.

افزایش همبستگی اجتماعی با مشارکت گسترده برای تحقق هدفی واحد همچون انتخابات چهره سال در میان شهروندان از آن رو اهمیت دارد که معتقدیم باعث تعلق خاطر بین شهر و شهروند خواهد شد و از طرفی مدیری که به واسطه عملکرد قابل قبولش شهروندان را پشت سر خود می بیند، در انجام خدمات جسارت بیشتری خواهد داشت و تجربیات گذشته را چراغ راه آینده قرار می دهد.

تدوين راهبردي مبتني بر سازماندهي مردمي در رابطه با سياست هاي و خطي مشي هايي كه در جهت كسب حداكثر کنترل و نظارت و مشاركت مردم تنظيم مي گردند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است‌ و اغراق نیست اگر بگوییم اقداماتی مانند راه اندازی کمپین «نما، هویت شهر ما» هم در جهت حساسیت شهروندان نسبت حقوق شهروندی شان در بخش نمای ساختمان ها صورت گرفت.

مجتمع رسانه ای ساختمان امیدوار است از طريق برگزاری انتخابات چهره سال صنعت ساختمان نظارت مردم در امور مربوط به خود، به شكل واقعي و ملموس با امور اجرايي گره خورده و از اين رو شكاف میان مردم و دستگاه‌هاي دولتي، دولت هاي محلي و سایر نهادها پر شود.

یادمان باشد شهروندان صاحب شهر هستند و تنها کافی است فاصله بین مسئول و شهروند از میان برداشته شود. آن گاه با ترکیب شهروند مسئول و مدیر پاسخگو شهر آرمانی ایجاد خواهد شد.