چهره های سال 1398 در این دسته :

 بالاترین رای در میان استان های زیر 2میلیون نفر جمعیت - بالاترین رای در میان استان های بالای 2میلیون نفر جمعیت

 
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی
کد ثبت رای : 301
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان
کد ثبت رای : 302
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال وبختیاری
کد ثبت رای : 303
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان
کد ثبت رای : 304
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان
کد ثبت رای : 305
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان
کد ثبت رای : 306
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان
کد ثبت رای : 307
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمان جنوب
کد ثبت رای : 308
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی
کد ثبت رای : 309
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز
کد ثبت رای : 310
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان رضوی
کد ثبت رای : 311
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان
کد ثبت رای : 312
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین
کد ثبت رای : 313
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویر احمد
کد ثبت رای : 314
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان
کد ثبت رای : 315
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد
کد ثبت رای : 316
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل
کد ثبت رای : 317
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر
کد ثبت رای : 318
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی
کد ثبت رای :319
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان
کد ثبت رای : 320
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم
کد ثبت رای : 321
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه
کد ثبت رای : 322
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی
کد ثبت رای : 323
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایرانشهر
کد ثبت رای : 324
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام
کد ثبت رای : 325
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران
کد ثبت رای : 326
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان شمالی
کد ثبت رای : 327
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان
کد ثبت رای : 328
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان
کد ثبت رای : 329
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گلستان
کد ثبت رای : 330
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران
کد ثبت رای : 331
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان
کد ثبت رای : 332
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس
کد ثبت رای : 333