چهره های سال 1398 در این دسته :

بالاترین رای در میان شهرهای زیر 20 هزارنفرجمعیت - بالاترین رای در میان شهرهای بالای 20 هزار نفرجمعیت

 
استان تهران-شهر پرند
کد ثبت رای : 701
استان اصفهان - شهر جدید فولاد شهر
کد ثبت رای : 702
استان خراسان رضوی - شهر جدید بینالود
کد ثبت رای : 703
استان بوشهر - شهر جدید عالیشهر
کد ثبت رای : 704
استان تهران- شهر جدید اندیشه
کد ثبت رای : 705
استان اصفهان - شهر جدید مجلسی
کد ثبت رای : 706
استان خراسان رضوی - شهر جدید گلبهار
کد ثبت رای : 707
استان خوزستان - شهر جدید شیرین شهر
کد ثبت رای : 708
استان البرز-شهر جدید هشتگرد
کد ثبت رای : 709
استان آذربایجان شرقی- شهر جدید سهند
کد ثبت رای : 710
استان فارس - شهر جدید صدرا
کد ثبت رای : 711
استان هرمزگان - شهر جدید علوی
کد ثبت رای : 712
استان اصفهان-شهر جدید بهارستان
کد ثبت رای : 713
استان مرکزی - شهر جدید امیرکبیر
کد ثبت رای : 714
استان سیستان و بلوچستان - شهر جدید رامشار
کد ثبت رای : 715
استان خوزستان - شهر جدید رامین
کد ثبت رای : 716
استان خوزستان - شهر جدید پردیس
کد ثبت رای : 717