چهره های سال 1398 در این دسته :

بالاترین رای در میان شهرهای زیر 500 هزارنفرجمعیت - بالاترین رای در میان شهرهای بالای 500 هزار نفرجمعیت

 
محمد کریم شفیعی
محمد کریم شفیعیشهردار اراک
کد ثبت رای : 201
موسی شاعری
موسی شاعریشهردار اهواز
کد ثبت رای : 202
عباس امینی زاده
عباس امینی زادهشهردار بندرعباس
کد ثبت رای : 203
ناصر حاج محمدی
ناصر حاج محمدیشهردار رشت
کد ثبت رای :204
محمدناظم رضوی
محمدناظم رضویشهردار سمنان
کد ثبت رای : 205
حیدر اسکندرپور
حیدر اسکندرپورشهردار شیراز
کد ثبت رای : 206
سعید ابریشمی راد
سعید ابریشمی رادشهردار کاشان
کد ثبت رای : 207
عبدالرضا دادبود
عبدالرضا دادبودشهردار گرگان
کد ثبت رای : 208
عباس صوفی
عباس صوفیشهردارهمدان
کد ثبت رای : 209
ایرج شهین باهر
ایرج شهین باهرشهردار تبریز
کد ثبت رای : 210
حمید لطف اللهیان
حمید لطف اللهیانشهردار اردبیل
کد ثبت رای : 211
طالب صادقیان
طالب صادقیانشهردارایلام
کد ثبت رای : 212
سید نورالدین امیری
سید نورالدین امیریشهرداربوشهر
کد ثبت رای : 213
عبدالقادر پربار
عبدالقادر پربارشهردار زاهدان
کد ثبت رای : 214
حشمت‌الله صیدی
حشمت‌الله صیدیشهردار سنندج
کد ثبت رای : 215
مسعود مختاری
مسعود مختاریشهردار قدس
کد ثبت رای : 216
علی اصغر کمالی زاده
علی اصغر کمالی زادهشهردار کرج
کد ثبت رای : 217
محمدرضا کلایی
محمدرضا کلاییشهردار مشهد
کد ثبت رای : 218
نستهن مقدم
نستهن مقدمشهردار یاسوج
کد ثبت رای : 219
بهروز کاویانی
بهروز کاویانیشهردار اندیشه
کد ثبت رای : 220
حسین طلا
حسین طلاشهردار اسلامشهر
کد ثبت رای : 221
سید مجتبی حکیم
سید مجتبی حکیمشهرداربابل
کد ثبت رای : 222
محمدعلی جاوید
محمدعلی جاویدشهرداربیرجند
کد ثبت رای : 223
مسیح‌الله معصومی
مسیح‌الله معصومیشهردار زنجان
کد ثبت رای : 224
سیاوش طاهرخانی
سیاوش طاهرخانیشهردار قزوین
کد ثبت رای : 225
سیدمهران عالم‌زاده
سیدمهران عالم‌زادهشهردار کرمان
کد ثبت رای : 226
محمد صادق کولیوند
محمد صادق کولیوندشهردار ملارد
کد ثبت رای : 227
جمال الدین عزیزی بندرآبادی
جمال الدین عزیزی بندرآبادیشهردار یزد
کد ثبت رای : 228
شهرداری شهرکرد
شهرداری شهرکرد
کد ثبت رای : 229
قدرت الله نوروزی
قدرت الله نوروزیشهردار اصفهان
کد ثبت رای : 230
هادی زارعی
هادی زارعیشهردار بجنورد
کد ثبت رای : 231
محمد شریفی
محمد شریفیشهردار خرم آباد
کد ثبت رای : 232
عباس رجبی
عباس رجبیشهردار ساری
کد ثبت رای : 233
حجت علی بابایی
حجت علی باباییشهردار شهریار
کد ثبت رای : 234
سید مرتضی سقائیان نژاد
سید مرتضی سقائیان نژادشهردار قم
کد ثبت رای : 235
سعید طلوعی
سعید طلوعیشهردار کرمانشاه
کد ثبت رای : 236
علی نجفی
علی نجفیشهردار نیشابور
کد ثبت رای : 237
محمد حضرت‌پور
محمد حضرت‌پورشهرداری ارومیه
کد ثبت رای : 238
رحیم جافری
رحیم جافریشهرداری بروجرد
کد ثبت رای : 239