چهره های سال 1398 در این دسته :

بالاترین رای در میان وزیران راه و شهرسازی - بالاترین رای در میان معاونان راه و شهرسازی

 
محمد اسلامی
محمد اسلامیوزیر راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 100
اکبر ترکان
اکبر ترکانوزیر اسبق راه و ترابری
کد ثبت رای : 101
محمد سعیدی‌کیا
محمد سعیدی‌کیا وزیر اسبق راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 102
احمد خرم
احمد خرموزیر اسبق راه و ترابری
کد ثبت رای : 103
علی نیکزاد
علی نیکزادوزیر اسبق راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 104
عباس احمد آخوندی
عباس احمد آخوندیوزیر سابق راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 105
علی عبدالعلی زاده
علی عبدالعلی زادهوزیر اسبق مسکن و شهرسازی
کد ثبت رای : 106
محمد راستاد
محمد راستادمعاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی
کد ثبت رای : 107
علی نبیان
علی نبیانمعاون وزیر و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن
کد ثبت رای : 108
محمد جعفر عليزاده
محمد جعفر عليزادهمعاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی
کد ثبت رای : 109
 فرزانه صادق‌مالواجرد
فرزانه صادق‌مالواجردمعاون معماري و شهرسازي
کد ثبت رای : 110
محمود محمودزاده
محمود محمودزادهمعاون مسكن و ساختمان
کد ثبت رای : 111
محمد شكرچی زاده
محمد شكرچی زادهریيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی
کد ثبت رای : 112
تورج دهقانی زنگنه
تورج دهقانی زنگنه مدير عامل شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی
کد ثبت رای : 113
سید رضا حسينی
سید رضا حسينیمديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك
کد ثبت رای : 114
خير اله خادمي
خير اله خادميمعاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل
کد ثبت رای : 115
 سیاوش امیر مکری
سیاوش امیر مکریمدير عامل شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی
کد ثبت رای : 116
 عبدالهاشم حسن نيا
عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
کد ثبت رای : 117
شهرام آدم نژاد
شهرام آدم نژادمعاون حمل و نقل - رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت راه و شهرسازی
کد ثبت رای : 118
مهدی عبوری
مهدی عبوریمعاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
کد ثبت رای : 119
سعيد رسولی
سعيد رسولیمعاون وزير و مديرعامل شركت راه آهن ج.ا.ا.
کد ثبت رای : 120
 سحر تاج بخش
سحر تاج بخشمعاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور
کد ثبت رای : 121
علی عابدزاده
علی عابدزادهمعاون وزيرورئيس سازمان هواپيمايی كشوری
کد ثبت رای : 122